customer journey map

Customer journey map – the gate to the customer’s heart

Customer journey map (CJM) is a methodology that visually illustrates what customers think, feel, see, and talk, but also the employee experience and point of view during the process. CJM use real client’s profile and the situation to design based on reality. It is recommended to use a negative example as a study case. But Citește mai mult despreCustomer journey map – the gate to the customer’s heart[…]

Customer Journey Map-poarta către inima clientului

Customer Journey Map (CJM) este metodologia care ilustrează vizual ceea ce cred clienții, simt, văd și vorbesc, dar, de asemenea, experiența angajaților și punctul de vedere în timpul procesului. CJM folosi profilul clientului real și situația de a proiecta bazat pe realitate. Se recomandă utilizarea unui exemplu negativ ca caz de studiu. Dar dacă afacerea Citește mai mult despreCustomer Journey Map-poarta către inima clientului[…]

Harta călătoriei clientului-poarta către inima clientului

Harta călătoriei clienților (CJM) este o metodologie care ilustrează vizual ceea ce cred clienții, simt, văd și vorbesc, dar, de asemenea, experiența angajaților și punctul de vedere în timpul procesului. CJM folosi profilul clientului real și situația de a proiecta bazat pe realitate. Se recomandă utilizarea unui exemplu negativ ca caz de studiu. Dar dacă Citește mai mult despreHarta călătoriei clientului-poarta către inima clientului[…]